Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

Spyros V. Kallivokas, Lykourgos C. Kontaxis, Spyridon Psarras, Maria Roumpi, Ourania Ntousi, Iοannis Kakkos, Despina Deligianni, George K. Matsopoulos, Dimitrios I. Fotiadis, and Vassilis Kostopoulos. 2024. “A Combined Computational and Experimental Analysis of PLA and PCL Hybrid Nanocomposites 3D Printed Scaffolds for Bone Regeneration”, Biomedicines 12, no. 2: 261. https://doi.org/10.3390/biomedicines12020261

Συνέδρια

O. Ntousi. M. Roumpi, P. Siogkas, D.I Fotiadis, “Computational Assessment of Three-Dimensional Scaffolds for Bone Regeneration”, Proceedings of the Smart Materials and Surfaces – SMS 2022 International Conference, Athens, Greece, October 26-28, 2022. https://setcor.org/userfiles/files/2022/Athens2022/SMS-Sensor-EGF-NanoMed-2022-Joint-Conferences-Book-of-Abstracts.pdf

S. V. Kallivokas, L. Kontaxis, I. Kakkos, D. Deligianni, V. Kostopoulos and G. K. Matsopoulos, “A computational and experimental mechanical study of nanocomposites for 3D printed scaffolds with a new geometry,” 2023 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Sydney, Australia, 2023, pp. 1-4, https://doi.org/10.1109/embc40787.2023.10340382

O. Ntousi, M. Roumpi, P. Siogkas, D. Deligianni, D. I. Fotiadis. “Computational Fluid Dynamic Analysis of customised 3D-printed bone scaffolds with different architectures”. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2023;2023:1-4. https://doi.org/10.1109/embc40787.2023.10340034

L. C. Kontaxis , A. Tsirogianni, D. Graikioti, A. Kotrotsos, C. M. Athanassopoulos, V. Kostopoulos, and D. Deligianni. “Effect of Structure and Biomaterial on the Mechanical Properties of 3D Printed Nanocomposite Scaffolds”.  Advances in Biomedical Sciences, Engineering and Technology (ABSET) conference, 10-11
June 2023, Athens, Greece. https://bmet.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/526/2023/07/Book_of_Abstracts_v1.0.pdf

D. Deligianni, L. Kontaxis, A. Xanthopoulos, E. Mourkogianni, C. Athanassopoulos, V. Kostopoulos, and E. Papadimitriou. “Synergistic effect of growth factors/peptides and mechanical signaling on the osteogenesis-angiogenesis in nano-composite scaffolds.” 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE EMBC 2023), 24-27 July 2023, Sydney, Australia

L. C. Kontaxis , A. Tsirogianni, D. Graikioti, A. Kotrotsos, A. Xanthopoulos, C. M. Athanassopoulos, V. Kostopoulos, E. Papadimitriou, and  D. Deligianni “Chitosan functionalized MWCNTs as reinforcement of bioresorbable polymers designed for bone tissue engineering: Preparation of 3D-printed scaffolds, mechanical characterization, and cell response.” 33rd Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB2023), 4-8 September 2023, Davos, Switzerland 

A. Xanthopoulos, E. Mourkogianni, A. Tsirogianni, L. C. Kontaxis, C. Athanassopoulos, V. Kostopoulos, D. Deligianni, E. Papadimitriou “3D printed nanocomposite scaffolds with the potential to enhance osteogenesis-angiogenesis coupling”. 33rd Annual Conference of the European Society for Biomaterials (ESB2023), 4-8 September 2023, Davos, Switzerland.

Δημήτριος Τσουμάνης, Αιμίλιος Πάκος, Ιωάννης Γκιάτας, Ιωάννης Γελαλής, Δέσποινα Δεληγιάννη, Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Δημήτριος Φωτιάδης, Αναστάσιος Κορομπίλιας, “H χρήση τρισδιάστατα εκτυπωμένου ικριώματος ενισχυμένο με αυξητικούς παράγοντες στη διαδικασία της πώρωσης. Πρωιμα αποτελεσματα”, 79ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής, Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, Ελλάδα Οκτώβριος 4-7, 2023.